LYRICA 75 MG 14 KAPSUL - Kısa Ürün Bilgisi

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

LYRICA® 75 mg kapsül

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Pregabalin 75 mg

Yardımcı maddeler:

Laktoz monohidrat (sığır kaynaklı) 8,25 mg

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Oral kullanım için kapsül.

Siyah mürekkeple kapağında “Pfizer”, gövdesinde “PGN 75” yazılı turuncu-beyaz,

sert jelatin kapsül.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1 Terapötik endikasyonlar

Nöropatik Ağrı

LYRICA periferik nöropatik ağrıda endikedir.

Epilepsi

LYRICA sekonder jeneralize konvülsiyonların eşlik ettiği ya da etmediği parsiyel

konvülsiyonlu yetişkin hastalarda ek tedavi olarak endikedir.

Yaygın Anksiyete Bozukluğu

LYRICA yaygın anksiyete bozukluğunda endikedir.

Fibromiyalji

LYRICA fibromiyalji tedavisinde endikedir.

4.2 Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji:

Günlük doz aralığı 150–600 mg aç ya da tok karnına alınabilir.

Uygulama sıklığı ve süresi:

Nöropatik Ağrı

LYRICA tedavisinin önerilen başlangıç dozu, aç ya da tok karnına günde iki kez 75

mg’dır (150 mg/gün).

Her bir hastanın yanıtına ve tolere edilebilirliğine göre doz, 3 ila 7 günlük bir aralıktan

sonra günde iki kez 150 mg’a ve gerekirse, ek bir haftadan sonra günde iki kez 300

mg’lık maksimum doza çıkartılabilir.

Epilepsi

LYRICA tedavisinin önerilen başlangıç dozu, aç ya da tok karnına günde iki kez 75

mg’dır (150 mg/gün). Her bir hastanın yanıtına ve tolere edilebilirliğine göre doz, 1

haftadan sonra günde iki kez 150 mg’a ve gerekirse, ek bir haftadan sonra günde iki

kez 300 mg’lık maksimum doza çıkartılabilir.

Yaygın Anksiyete Bozukluğu

Doz aralığı ikiye bölünmüş dozlar halinde, günlük 150–600 mg’dır. Tedaviye devam

edilmesinin gerekliliği düzenli olarak tekrar değerlendirilmelidir.