LYRICA 20 MG/ML 500 ML (473 ML COZELTI) ORAL COZELTI - Kullanım Talimatı

KULLANMA TALİMATI

LYRICA® 20 mg/ml oral çözelti

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her bir ml 20 mg pregabalin içerir.

Yardımcı maddeler: Metil parahidroksibenzoat (E218), propil parahidroksibenzoat (E216),

monobazik sodyum fosfat susuz, dibazik sodyum fosfat susuz (E339), sükraloz (E955), yapay

çilek aroması (az miktarda etanol (alkol) içerir), saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. LYRICA nedir ve ne için kullanılır?

2. LYRICA’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. LYRICA nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. LYRICA’nın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. LYRICA nedir ve ne için kullanılır?

LYRICA 20 mg/ml oral çözelti, bir karton kutu içerisinde 473 ml oral çözelti içeren beyaz bir

şişede bulunan berrak, renksiz bir çözeltidir. Kutu aynı zamanda şeffaf bir polietilen ambalaj

içerisinde 5 ml’lik dereceli oral enjektör ve bir basmalı şişe adaptörü (BŞA) içermektedir.

LYRICA, ...