LYRICA 20 MG/ML 500 ML (473 ML COZELTI) ORAL COZELTI - Kısa Ürün Bilgisi

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

LYRICA® 20 mg/ml oral çözelti

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Her ml’de;

Etkin madde:

Pregabalin 20 mg

Yardımcı maddeler:

Metil parahidroksibenzoat (E218) 1,3 mg

Propil parahidroksibenzoat (E216) 0,163 mg

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Oral kullanım için çözelti.

Berrak, renksiz sıvı şeklindedir.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1 Terapötik endikasyonlar

Nöropatik Ağrı

LYRICA periferik nöropatik ağrıda endikedir.

Epilepsi

LYRICA sekonder jeneralize konvülsiyonların eşlik ettiği ya da etmediği parsiyel

konvülsiyonlu yetişkin hastalarda ek tedavi olarak endikedir.

Yaygın Anksiyete Bozukluğu

LYRICA yaygın anksiyete bozukluğunda endikedir.

Fibromiyalji

LYRICA fibromiyalji tedavisinde endikedir.

4.2 Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji:

Günlük doz aralığı 150–600 mg (7,5 ml–30 ml) aç ya da tok karnına alınabilir

Uygulama sıklığı ve süresi:

Nöropatik Ağrı

LYRICA tedavisinin önerilen başlangıç dozu, aç ya da tok karnına günde iki kez 75 mg

olmak üzere 150 mg/gün’dür (7,5 ml/gün).

Her bir hastanın yanıtına ve tolere edilebilirliğine göre doz, 3 ila 7 günlük bir aralıktan

sonra günde iki kez 150 mg’a (300 mg/gün=15 ml/gün) ve gerekirse, ek bir haftadan

sonra günde iki kez 300 mg’lık (600 mg/gün=30 ml/gün) maksimum doza çıkartılabilir.

Epilepsi

LYRICA tedavisinin önerilen başlangıç dozu, aç ya da tok karnına günde iki kez 75

mg’dır (150 mg/gün=7,5 ml/gün). Her bir hastanın yanıtına ve tolere edilebilirliğine göre

doz, 1 haftadan sonra günde iki kez 150 mg’a (300 mg/gün=15 ml/gün) ve gerekirse, ek

bir haftadan sonra günde iki kez 300 mg’lık (600 mg/gün=30 ml/gün) maksimum doza

çıkartılabilir.

Yaygın Anksiyete Bozuklu...