LYRICA 150 MG 56 KAPSUL - Kullanım Talimatı

KULLANMA TALİMATI

LYRICA® 150 mg kapsül

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her bir LYRICA kapsül 150 mg pregabalin içerir.

Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, mısır nişastası, talk, jelatin, titanyum dioksit (E171),

sodyum laurilsülfat, silika (koloidal susuz), şellak (E904), siyah demir oksit (E172i), propilen

glikol (E1520), potasyum hidroksit. Ürün, sığır kaynaklı laktoz monohidrat ve jelatin

hammaddelerini ve böcek kaynaklı şellak hammaddesini içermektedir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. LYRICA nedir ve ne için kullanılır?

2. LYRICA’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. LYRICA nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. LYRICA’nın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. LYRICA nedir ve ne için kullanılır?

LYRICA 150 mg kapsül, siyah mürekkeple kapağında “Pfizer”, gövdesinde “PGN 150” yazılı

beyaz, sert jelatin bir kapsüldür. Her kapsül 150 mg pregabalin içerir; 56 ve 168 kaps...