LYPRE 75 MG 14 KAPSUL - Kısa Ürün Bilgisi

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

LYPRE® 75 mg kapsül

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Pregabalin 75 mg

Yardımcı maddeler:

Gün batımı sarısı (FD&C Sarı No. 6) 0,04 mg

Karmoizin 0,2 mg

Yardımcı maddeler için 6.1'e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Oral kullanım için kapsül.

Baş bordo, gövde beyaz renkli, sert jelatin (sığır jelatini) kapsül.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1 Terapötik endikasyonlar

Nöropatik Ağrı

LYPRE periferik nöropatik ağrıda endikedir.

Epilepsi

LYPRE sekonder jeneralize konvülsiyonların eşlik ettiği ya da etmediği parsiyel

konvülsiyonlu yetişkin hastalarda ek tedavi olarak endikedir.

Yaygın Anksiyete Bozukluğu

LYPRE yaygın anksiyete bozukluğunda endikedir.

Fibromiyalji

LYPRE fibromiyalji tedavisinde endikedir.

4.2 Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji:

Günlük doz aralığı iki veya üçe bölünmüş dozlar halinde 150-600 mg aç ya da toz karnına

alınabilir.

1 / 21

Uygulama sıklığı ve süresi:

Nöropatik Ağrı

LYPRE tedavisinde başlangıç dozu olarak; 150 mg’lık günlük doz 2 veya 3’e bölünmüş

dozlar halinde verilebilir (2x75 mg veya 3x50 mg). Her bir hastanın yanıtına ve tolere

edilebilirliğine göre 3 ila 7 günden sonra günlük 300 mg doza ( 2x150 mg veya 3x100 mg)

çıkartılabilir ve gerekli ise ek bir haftadan sonra günlük 600 mg maksimum doza (2x300 mg)

çıkartılabilir.

Epilepsi

LYPRE tedavisinde başlangıç dozu olarak; 150 mg’lık günlük doz 2 veya 3’e bölünmüş

dozlar halinde verilebilir (2x75 mg veya 3x50 mg). Her bir hastanın yanıtına ve tolere

edilebilirliğine göre bir hafta sonra, günlük 300 mg doza (2x150 mg veya 3x100 mg)

çıkartılabilir ve gerekli ise ek ...