LYPRE 150 MG 56 KAPSUL - Kullanım Talimatı

KULLANMA TALİMATI

LYPRE® 150 mg kapsül

Ağızdan alınır.

- Etkin madde: Her bir LYPRE kapsül 150 mg pregabalin içerir.

- Yardımcı maddeler: Mikrokristalin selüloz, mısır nişastası, susuz kolloidal silika, talk

(E553b), jelatin (E441) (sığır jelatini), titanyum dioksit (E171).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. LYPRE nedir ve ne için kullanılır?

2. LYPRE'yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. LYPRE nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. LYPRE'nin saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. LYPRE nedir ve ne için kullanılır?

LYPRE 150 mg kapsül, baş ve gövde beyaz renkli, sert jelatin bir kapsüldür. Her kapsül 150

mg pregabalin içerir ve 56 kapsül içeren blister ambalajlarda sunulmaktadır. Kapsül

içeriğinde sığır kaynaklı jelatin bulunmaktadır.

1/12

LYPRE, ağızdan alınan ve kısmi sara (epilepsi) nöbetlerinin tedavisinde diğer nöbet ilaçları

ile birlikte ek tedavi olara...