CONCERTA 27 MG 30 KONT. SALIM TABLETI - Kullanım Talimatı

KULLANMA TALİMATI

CONCERTA 18 mg kontrollü salım tableti

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her tablet 18 mg metilfenidat hidroklorür içerir.

• Yardımcı maddeler: Bütil hidroksitoluen (E321), selüloz asetat, hipromeloz (E464),

konsantre fosforik asit, poloksamer 188, polietilen oksit 200K ve 7000K, povidon K 29-32,

sodyum klorür, stearik asit, süksinik asit, demir oksit sarı (E172), demir oksit siyah (E172),

laktoz monohidrat (sığır sütü kaynaklı), titanyum dioksit (E171), triasetin, karnauba mumu,

makrogol 400, izopropil alkol, propilen glikol ve saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin/çocuğunuz için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin/çocuğunuz için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size/çocuğunuza önerilen dozun

dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CONCERTA nedir ve ne için kullanılır?

2. CONCERTA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CONCERTA nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CONCERTA’nın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. CONCERTA nedir ve ne için kullanılır?

• CONCERTA, Dikkat Eksikliği - Hiperaktivite Boz...