CINRYZE 500 IU/5 ML IV ENJ. ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN 2 FLAKON - Kullanım Talimatı

KULLANMA TALİMATI

CINRYZE 500IU/5ml IV enjeksiyonluk çözelti için liyofilize toz içeren flakon

Damar içi (intravenöz) yoldan uygulanır.

Steril.

Etkin madde: İnsan C-1 Esteraz İnhibitörü 500 IU

Yardımcı maddeler: Toz: Sodyum klorür, sukroz, trisodyum sitrat dihidrat, L-valin,

L-alanin ve L-treonin.

Çözücü: Enjeksiyonluk su

“ Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini

sağlayacaktır. Meydana gelen herhangi bir yan etkiyi raporlayarak yardımcı olabilirsiniz. Yan

etkilerin nasıl raporlanacağını öğrenmek için 4. Bölümün sonuna bakabilirsiniz.”

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek

veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CINRYZE nedir ve ne için kullanılır?

2. CINRYZE’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CINRYZE nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CINRYZE’ın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. CINRYZE nedir ve ne için kullanılır?

CINRYZE etken madde olarak insan pr...