BETAFACT 500 IU/10ML 1 FLAKON - Kullanım Talimatı

KULLANMA TALİMATI

BETAFACT 500 IU/ 10 mL IV enjeksiyonluk çözelti hazırlamak için liyofilize toz ve

çözücü

Steril

Damar içine uygulanır.

- Etkin madde: Her 1 mL’de 50 IU insan koagülasyon faktörü IX

- Yardımcı maddeler: Heparin sodyum (domuz bağırsak mukozasından elde edilen heparin),

sodyum klorür, lizin hidroklorür, arjinin, sodyum sitrat ve sterilize enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

- Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

- Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

- Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

- Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek

veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. BETAFACT nedir ve ne için kullanılır?

2. BETAFACT’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. BETAFACT nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. BETAFACT’ın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. BETAFACT nedir ve ne için kullanılır?

BETAFACT antihemorajik grubundan bir ilaçtır. Etken maddesi olan insan koagülasyon

faktör IX insan vücudunda doğal olarak bulanan bir proteindir. Proteinin görevi normal

pıhtılaşmayı sağlamak ve kanamanın uzun süre devam etmesini önlemektir.

BETAFAC...