BACTROBAN %2 15 GR KREM - Kullanım Talimatı

KULLANMA TALİMATI

BACTROBAN % 2 krem

Haricen kullanılır.

Etkin madde: %2 a/a mupirosin (mupirosin kalsiyum olarak) içerir.

Yardımcı maddeler: Ksantangum, likidparafin, setomakrogol 1000, stearil alkol, setil alkol,

fenoksietanol, benzil alkol, saf su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz,

çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

o Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

o Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

o Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

o Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

o Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya

düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. BACTROBAN nedir ve ne için kullanılır?

2. BACTROBAN’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. BACTROBAN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. BACTROBAN’ın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. BACTROBAN nedir ve ne için kullanılır?

BACTROBAN etkin madde olarak mupirosin içerir.

15 veya 30 gramlık alüminyum tüplerde piyasaya sunulmaktadır.

BACTROBAN sadece cilt üzerinde kullanılan bir antibiyotiktir ve bakteriyel cilt enfeksiyonlarının

tedavisi için kullanılır.

2. BACTROBAN’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BACTROBAN’ı aşağıdaki durumlarda ...