BACLOREX 10 MG/5 ML INTRATEKAL INFUZYONLUK COZELTI (1 FLAKON) - Kullanım Talimatı

KULLANMA TALİMATI

BACLOREX 10mg/5mL intratekal infüzyonluk çözelti

İntratekal yolla uygulanmalıdır.

Steril

- Etkin madde: Her bir flakon etkin madde olarak 10 mg baklofen içerir.

- Yardımcı madde(ler): Sodyum klorür, enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

- Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

- Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

- Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

- Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek

veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. BACLOREX nedir ve ne için kullanılır?

2. BACLOREX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. BACLOREX nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. BACLOREX’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. BACLOREX nedir ve ne için kullanılır?

BACLOREX etken madde olarak baklofen içerir. Doğrudan spinal sıvı içine intratekal yolla

uygulanırlar. Hem 10mg/5mL hem de 10mg/20mL’lik baklofen içeren BACLOREX‘in iki

farklı dozu mevcuttur.

Baklofen kas gevşetici bir ilaçtır. BACLOREX yetişkin ve 4 yaş ve üstü çocuklar için

hazırlanmıştır ve serebral palsi (beyin felci), multipl skleroz (MS: Beyin ve omurilikte yaygın

1 lezyonlara...