B-KOMP ENJ. COZ. ICEREN 5 AMPUL - Kullanım Talimatı

KULLANMA TALİMATI

B-KOMP enjeksiyonluk çözelti içeren ampul

Kas içine veya damar içine uygulanır.

Steril-apirojen

- Etkin madde: Her 2 ml’lik ampulde 25 mg tiamin hiroklorür (Bı), 2 mg riboflavin

fosfat sodyum (B ), 5 mg piridoksin hidroklorür (B ), 50 mg niasinamid ve 8.6 mg D-

pantenol.

- Yardımcı maddeler: Metilparaben, propilparaben, sodyum klorür, polisorbat 80,

sodyum fosfat dodekahidrat, sitrik asit monohidrat ve enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç

duyabilirsiniz.

- Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

- Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

- Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu

ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

- Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. B-KOMP nedir ve ne için kullanılır?

2. B-KOMP’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. B-KOMP nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. B-KOMP’un saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. B-KOMP nedir ve ne için kullanılır?

B-KOMP, 2 ml’lik ampulde 25 mg tiamin (Bı), 2 mg riboflavin (B ), 5 mg piridoksin

(B ), 50 mg niasinamid ve 8,6 mg D-pantenol içerir. Koyu sarı renkli berrak çözelti,

amber renkli cam ampulde kull...