ATIVAN EXPIDET 2,5 MG 20 TABLET - Kullanım Talimatı

KULLANMA TALİMATI

ATIVAN EXPIDET® 2.5 mg Tablet

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her tablet 2.5 mg lorazepam içermektedir.

Yardımcı maddeler: Jelatin, mannitol.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

- Eğer ilave sorularınız olursa lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

- Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

- Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı

doktorunuza söyleyiniz.

- Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek

veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ATIVAN EXPIDET® nedir ve ne için kullanılır?

2. ATIVAN EXPIDET®’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ATIVAN EXPIDET® nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ATIVAN EXPIDET®’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. ATIVAN EXPIDET® nedir ve ne için kullanılır?

ATIVAN EXPIDET® benzodiazepin sınıfına ait bir ilaç olup, kaygı (anksiyete) giderici,

yatıştırıcı ve uyku verici özellikleri vardır. ATIVAN EXPIDET® 2.5 mg Tablet 20 tabletlik

blister ambalajlarda bulunmaktadır.

ATIVAN EXPIDET® aşağıdaki hastaların tedavisinde kullanılır:

- Kaygı, kaygı belirtileri ya da depresyona eşlik eden kaygının tedavisinde kullanılır. Kaygı ve

günlük strese benzer gerginliklerde, anksiyolitik tedaviye gen...