ATIVAN EXPIDET 2,5 MG 20 TABLET - Kısa Ürün Bilgisi

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

ATIVAN EXPIDET® 2.5 mg Tablet

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF TERKİBİ

Etkin madde: Her tablet 2.5 mg lorazepam içerir.

Yardımcı maddeler:

Mannitol……………………..7.5 mg

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Tablet - Dondurularak kurutulmuş (Hızlı çözünen dozaj formülasyonu)

Beyaz veya kirli beyaz renginde dondurularak kurutulmuş tablet

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

1. Anksiyete şikayetlerinin giderilmesi veya anksiyete semptomları veya depresif

semptomlara bağlı anksiyetenin kısa süreli tedavisinde. ATIVAN EXPIDET yalnızca

ilaçsız tedaviden cevap alınamadığı ve rahatsızlığın ağır seyrettiği, kişiyi iş göremez hale

getirdiği veya aşırı sıkıntıya soktuğu durumlarda kullanılmalıdır.

Günlük hayatın stresine bağlı anksiyete veya gerginlik genelde anksiyolitik kullanımını

gerektirmez.

2. Birkaç ilaç ile tedavinin gerekli olduğu psikotik durumlara ve ağır depresyona bağlı

anksiyetede.

3. Cerrahi premedikasyon.

4. Kanser kemoterapisine bağlı mide bulantısı ve kusmanın profilaktik ve semptomatik

tedavisi için standart antiemetik ilaçlarla tedaviye ilave olarak.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Anksiyete tedavisi için ortalama günlük doz, 2-3 kez bölünerek verilen 2-3 mg’dır, ancak günlük

doz 1-10 mg arasında değişebilir. En yüksek doz yatmadan önce alınmalıdır.

Anksiyete veya geçici stresten kaynaklanan uykusuzluk için günde 0,5-4 mg’lık tek doz,

genellikle yatma vaktinde verilebilir.

Cerrahi premedikasyon için, 2 - 4 mg dozun cerrahi işlemden bir gece önce ve/veya 1 - 2 saat

önce verilmesi tavsiye edilir.

Kanser kemoterapisinden önce kullanılan standart antiemetik ilaçlara ilave olarak önerilen doz,

kemoterapiden önceki gece yatarke...