ABIRATEX 250 MG 120 TABLET - Kullanım Talimatı

KULLANMA TALİMATI

ABİRATEX® 250 mg tablet

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her bir tablet 250 mg abirateron asetat içerir.

• Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat (inek sütünden elde edilen), mikrokristalin

selüloz, kroskarmelloz sodyum, povidon (K-30), sodyum lauril sülfat, magnezyum stearat,

kolloidal silikon dioksit.

Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini

sağlayacaktır. Meydana gelen herhangi bir yan etkiyi raporlayarak yardımcı olabilirsiniz. Yan

etkilerin nasıl raporlanacağını öğrenmek için 4. Bölümün sonuna bakabilirsiniz.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek

veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatı’nda:

1. ABİRATEX nedir ve ne için kullanılır?

2. ABİRATEX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ABİRATEX nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ABİRATEX’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. ABİRATEX nedir ve ne için kullanılır?

- ABİRATEX, etkin madde olarak abirateron asetat içermektedir. ABİRATEX vücudunuzun

testosteron (androjen grubundan bir steroid hormonu olup, erkek cinsiyet hormonu olarak

bilinir) üretmesini engeller ve bu ş...