A-NOX FORT 550 MG 10 TABLET - Kullanım Talimatı

KULLANMA TALİMATI

A-NOX FORT 550 MG TABLET

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her tablet 550 mg naproksen sodyum içerir.

Yardımcı maddeler: Amidon, Alkol, Avicel, Laktoz, Mg-stearat, Talk, Jelatin, Deiyonize su

B u ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu

i lacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

y üksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. A-NOX FORT nedir ve ne için kullanılır?

2. A-NOX FORT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. A-NOX FORT nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. A-NOX FORT’un saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1.A-NOX FORT nedir ve ne için kullanılır ?

• A-NOX FORT, beyaz renkli düz tabletlerden oluşan 10 ve 20 tabletlik blister ambalajlarda

sunulur.

• A-NOX FORT, ağrı ve iltihaba etkili (NSAİ) ilaçlar grubundan ağrı kesici etkilere sahip bir

ilaçtır.

A-NOX FORT;

• Travma veya diğer durumlara bağlı olarak ortaya çıkan eklem kıkırdağının harabiyeti, ağrı

ve fonksiyon kaybıyla karakterize eklem iltihabı,

• El ve ayak eklemlerinde gelişen ağrılı eklem iltihabı,